Історія

 Державне підприємство «Український інститут по проектуванню металургійних заводів» засновано Наказом від 13 березня 1944 р № 134 по Народному комісаріату чорної металургії СРСР для забезпечення проектною документацією зруйнованих у роки Великої Вітчизняної війни металургійних підприємств Придніпров'я, як Дніпропетровська філія Гипромеза (м.Москва).

  24 червня в 1958 року постановою Ради Міністрів УРСР № 815 філія була перетворена в Український державний інститут по проектуванню металургійних заводів.

 У грудні 2005 року інститут був перейменований в Державне підприємство "Український інститут по проектуванню металургійних заводів (ДП «Укрдіпромез» ).

   Інноваційна політика в металургійному комплексі країни в значній мірі формується інститутом, включеним Постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1734 в перелік підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

  Згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 12.07.1999 р № 254 ДП «Укрдіпромез» затверджений головним інститутом з комплексного проектування металургійних заводів.

  ДП «Укрдіпромез» віднесено до групи «А» і визнано головним у питаннях науково-технічного забезпечення комплексного проектування металургійних заводів.

  Інститут має свідоцтво Державного Агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України від 18.05.2011 р № 01457 про внесення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

  ДП «Укрдіпромез» є генеральним проектувальником здебільшого з металургійних і всіх трубних заводів України.

  З часів створення і по теперішній час інститут проводить активну роботу з проектування будівництва, модернізації та технічного переоснащення металургійних підприємств України, Росії, Молдавії, Білорусії, Грузії, Індії, Кореї, В'єтнаму, Китаю, Єгипту, Угорщини, Польщі, Сербії, Чорногорії, Болгарії , Чехії та Словаччини, Алжиру, Нігерії, Ірану, Пакистану.

  Понад півстоліття інститут розробляє проекти сучасних аглофабрик, доменних, сталеплавильних, прокатних і трубних цехів, а також об'єктів енергетичного, транспортного, ремонтного, допоміжного, обслуговуючого та соціально-побутового призначення.

  Український інститут з проектування металургійних заводів не зупинявся перед труднощами, був на вістрі передової науково-технічної думки, підвищував конкурентоспроможність своїх ідей і удосконалював проектні рішення. Політика керівництва ДП «Укргипромез» ґрунтується на сучасних принципах управління виробництвом, високоякісному рівні проектно-кошторисної документації, розробки проектів з використанням сучасних комп'ютерних технологій і сертифікованих програмних засобів, використання в проектах енергозберігаючих та екологічно «чистих» технологій, забезпеченні безпечних умов праці та виробничого середовища для співробітників інституту.

  ДП «Укрдіпромез» співпрацює більш ніж з 20-ю науково-дослідними і навчальними інститутами галузі, а також з численними зарубіжними фірмами. Сьогодні в інституті працюють висококваліфіковані фахівці-проектувальники тридцяти спеціальностей, що мають багаторічних досвід проектування металургійних заводів з використанням передового вітчизняного та зарубіжного досвіду, впровадження в проекти прогресивних технологій, новітнього обладнання та природоохоронних заходів.

 Інститут отримав загальнодержавне і міжнародне визнання. Основні його розробки відповідають світовому рівню і захищені авторськими свідоцтвами і патентами.
 У ДП "Укрдіпромез" регулярно проводиться сертифікаційний аудит фірмою DEKRA Certification, що підтверджує ефективність діючої в інституті системи менеджменту якості на основі міжнародного сертифікату 9001: 2015.

 Роботи ДП «Укрдіпромез» відзначені 10-ма Державними преміями СРСР і України, 16-ма преміями Ради міністрів СРСР, отримано 800 авторських свідоцтв і більше 250 патентів на об'єкти інтелектуальної власності інституту, продано 22 ліцензії, опубліковані десятки монографій, навчальних і довідкових посібників з металургії.

  Запорукою успіху є комплексний підхід до проектування, що включає глибокі знання фахівців, постійне підвищення рівня підготовки співробітників, відповідність якості послуг міжнародним стандартам, максимальне задоволення вимог замовника.