Агломераційне виробництво

ДП «Укрдіпромез» накопичений великий досвід виконання проектів нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення діючих агломераційних фабрик.
Площа спікання агломашин становить від 25 до 600м.

Відмінні риси аглофабрик по проектам ДП "Укрдіпромез":

 • прийом сировини - через вагоноперекидач, контроль маси, вологості та хімскладу

 • усереднення - на прийомних і усереднювальних складах за допомогою  штабелеукладальників та усереднювачів безперервної дії

 • складання шихти - точними стрічковими вагодозаторами

 • змішування і огрудкування - в однобарабанних змішувачах - огрудкувателях або в комбинації з апаратами інтенсивного змішування

 • укладка ліжка та шихти - контрольована із заданою висотою шару та забезпеченням рівномірної газопроникністі по довжині та ширині машини, висота шару ліжка 40-50 мм,  шихти 500-700 мм

 • запалювання шихти - экономічним горном зі сводовими щелинними пальниками і подачею гарячого повітря від теплоутилізаційної установки

 • спікання - високошарове з подачею в початковий період гарячого повітря від теплоутилізаційної установки

 • охолодження - всього спека після дроблення в високошаровому лінейному або кільцевому охолоджувачі

 • обробка охолодженого спека - обмеження верхньої межі крупності, багатостадійне сортування з виділенням придатного агломерата, ліжка і повернення

 • очищення аглогаза і аспіраційного повітря - в  електрофільтрах (3-4 поля), повернення уловленого пилу в процесі спікання

 • газоотсос - високопродуктивними ексгаустерами з розрідженням до 1500-1600 ДаПа

 • контроль якості агломерату - з безперервним отбором проб, їх підготовкою, проведенням фізико-механічних випробувань і хімічного аналізу сучасними системами

Подписка на RSS - Агломераційне виробництво