Автоматизовані системи управління підприємством, виробництвом і технологічними процесами

ДП «Укрдіпромез» здійснює проектування і розробоку систем в області інформаційних технологій, систем управління підприємством, виробництвом і технологічними процесами гірничо-металургійного комплекса.

Автоматизовані системи управління підприємством, виробництвом, інформаційні технології:

 • дослідження і аналіз систем управління існуючих підприємств якк об'єктів управління і розробка науково-технічної продукції по АСУ виробництвом для промислових підприємств або його окремих структурних підрозділів
 • розробка пропозицій щодо вдосконалення організації структур управління, адекватних сучасним комп'юьерним технологіям
 • розробка проектної документації по автоматизованим системам управління 3, 4 рівнів
 • супровід проектів систем автоматизації 3 рівня (СОУП, MES)
 • розробка технічних завдань на системи 3 рівня (СОУП, MES)
 • проектування серверних, центрів обробки даних, мереж і систем зберігання даних
 • проектування будівель і приміщень для служб інформаційних технологій и АСУВ

Комплексно вирішуємо наступні завдання:

 • проектування и побудова корпоративних и виробничих інформаційно-керуючих і облікових систем
 • проектування відмовостійких центрів обробки даних, серверних
 • проектування автоматизованих систем розпізнавання номерів авто и залізничного транспорту
 • проектування систем ваговимірювання на авто и залізничних вагах
 • проектування систем інформаційної безпеки
Подписка на RSS - Автоматизовані системи управління підприємством, виробництвом і технологічними процесами