Автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУ ТП)

ДП «Укрдіпромез» розробляє АСУ ТП будуємих та реконструюємих підприємств, виробничих комплексів, цехів, складів сировини і агрегатів. Зазначені роботи виконуються як самостійно, так і з залученням науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій, спеціалізованих фірм, комплексно на всіх стадіях проектування.

Інститут здійснює:

  • весь комплекс робіт по створенню і введенню в дію автоматизованих систем контролю і управління технологічними процесами (АСУ ТП), диспетчерського контролю та управління (АСДУ), систем обліку енергоносіїв (АСУ ЕР), та ін. на баіе сучасних технічних і програмних засобів.

Комплексно вірішуємо наступні задачі:

  • підготовки, подачі, дозування, завантаження в технологічні агрегати, обліку шихтових материалів на основі актуальних умов (зміни якості і вартості сировини, портфеля замовлень, одержуваного кінцевого продукту та ін.)
  • контролю управління технологічними процесами і параметрами:

отримання агломерату

виплавки чавуну

охолодження технологічних агрегатів і установок

газоочистки технологічних газів, пилоповітряних газів

нагріву металу перед прокаткою і термообробкою готового прокату

отримання пара в парових котлах і підготовки води у водогрійних котлах

утилізації тепла

агрегатів і об'єктів енергогосподарства

  • безпечного і надійного функціювання інженерних систем, зниження експлуатаційних витрат, ефетивного витрачання енергоресурсів
  • обліку споживання та витрачення енергоносіїв, електроэнергії, сировини
  • запобігання нештатних ситуацій і оперативного реагування на аварійні ситуації
  • обліку роботи, простоїв і ресурсів технологічного обладнання, планування попереджувальних ремонтів і технічного обслуговування
  • екологічного моніторингу захисту повітряного і водного басейнів
Подписка на RSS - Автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУ ТП)