Інжинірингові та інші послуги

ДП «Укрдіпромез» пропонує замовникам послуги:

  • розробка бізнес-планів, техніко-економічних обгрунтувань  інвестицій, що включають вибір найбільш доцільного  варіанту реконструкції,  оптимального сортаменту і складу об'єкта, необхідні комерційні розрахунки по эфективності виробництва, вивчення сировинної бази, можливостей кооперації з іншими  підприємтсвами
  • виконання комплексного проекту для будівництва нових, реконструкції, розширення і технічного переоснащення діючих підприємств гірничо-металургійного комплексу будь-якого складу, в тому числі:

розрахункові частини по всіх розділах проекту

конструкторська документація і робочі креслення для встановлення обладнання, будівництва будівель і споруд

комплексна механізація и автоматизація

розрахунки техніко-економічних показників

проекти організації будівництва

здійснення авторського нагляду

контроль і аналіз освоєння проектної потужності

  • розробка технічних завдань або технічних умов на виготовлення нового обладнання відповідно до обраної технології
  • виконання проектів дослідно-еспериментальних ділянок для дослідження можливостей подальшого широкого впровадження
  • розробка і прогнозування основних технічних напрямків розвитку підприємств металургійної промисловості
  • розробка концепції  та Національної програми розвитку підприємств гірничо-металургійного комплексу України
  • організація тендерних торгів
  • виконання широкого спектра інжинірінгових послуг
Подписка на RSS - Інжинірингові та інші послуги